Strobe Studio Flash

Power > 78w

  • Godox V1 Fujifilm Studio Strobe Light
  • Godox V1 Studio Strobe Light Canon